Teatre de la Joventut Catòlica - La Peni 

Logotip de la Joventut Catòlica

Teatre de la Joventut Catòlica - La Peni

La història de l'entitat es remunta a l'any 1875, on l'interès i neguit d'uns pares a recer de la Parròquia fan néixer La Escuela Dominical de Niños per millorar-los la formació tant religiosa com cultural i musical. De resultes d?aquesta iniciativa, el 6 de gener de 1879 es funda oficialment la Joventut Catòlica. En aquella època, una bona part de les seves activitats es feien a l'hort de la rectoria.

A partir dels anys seixanta, la Peni es converteix en un punt de reunió i de confluència de moviments de tota mena. Per una banda, i sense deixar Els Pastorets, coincideixen dos grups de teatre (el Pasec i el Grup de Teatre Nou) que es dediquen a posar en escena obres de diversa tipologia: des de les Carnavalades, on inicialment només hi sortien homes, fins a textos totalment contemporanis. Amb el temps, el Grup de Teatre Nou es convertiria en el Grup de Teatre Caràtula, a iniciativa del qual s'organitzà durant uns quants anys la Roda de Teatre de Catalunya.

La següent etapa es va dur a terme en un local llogat al carrer de Sant Miquel, on es va construir un petit escenari per fer-hi les primeres representacions d'Els Pastorets. L'any 1917 es compren els terrenys actuals i l'any 1920 s'aprova el projecte de construcció d'un nou edifici, que s'inaugura oficialment l'any 1922.

L'any 1911, en Miquel Blanch i Roig va fundar lOrfeó Pàtria a la Joventut. Durant la celebració de la Festa Major de 1927 es va fer la presentació de l'Esbart Dansaire de la Joventut. L'any 1920, Josep M. Folch i Torres va venir a Molins de Rei i de resultes de la seva visita van néixer Els Pomells de Joventut, el primer dels quals, creat també a la Joventut Catòlica, va portar el nom de Pomell Català. El Dilluns de Pasqua d'aquell mateix any, la Joventut va organitzar el primer Aplec a Santa Creu d'Olorda.

Pati de butaques

La inquietud d'aquells anys va fer possible també que, a banda de les activitats teatrals, es creessin seccions de l'entitat anomenades Secretariats, com el de dansa o el de cinema. A més, també hi organitzava actes el Grup J, que intentava donar sortida a tota mena d'esdeveniments culturals, com xerrades, conferències o activitats musicals.

És així, amb els fruits de totes aquestes iniciatives, que arribem als nostres dies. Ara volem entomar l'esperit de tots aquells que ens han precedit i continuar-ne la feina, i també explorar nous camins. Hem d'adaptar-nos als temps que vivim, però volem mantenir viva l'essència i la raó de ser de l'entitat: la promoció, l'impuls i la dinamització de la cultura, d'un concepte ampli de cultura, oberta, plural i integradora.

Volem que La Peni sigui un lloc de trobada per a les persones que comparteixen aquests interessos.

http://lapeni.molinsderei.net